Николай Истатков: Public profile

Николай Истатков

Picture of Николай Истатков
Country:Bulgaria
City/town:София
Course profiles:2021. Архитектура - I поток, Проект (проф. д-р арх. Екатерина СЕНТОВА), 2020. Информатика в архитектурата част 1, 2020 - АГРАНИ СГРАДИ - проект (038.00), 2020. Компютърни технологии в архитектурата І част (I поток), Промишлени сгради - лекционен курс, 2021. Компютърни технологии в архитектурата ІІ част (І поток), 2020. ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ - ПЪРВИ ПРОЕКТ (летен семестър), Промишлени сгради - лекционен курс, 2020. ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ - ВТОРИ ПРОЕКТ (зимен семестър), 2020. ПРОМИШЛЕНИ СГРАДИ - ВТОРИ ПРОЕКТ (летен семестър), Промишлени сгради - първи преддипломен проект, Устойчива архитектура на сградите, АРХИТЕКТУРА НА ИНЖЕНЕРНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ, Специализирани компютърни технологии - ArchiCAD, 2020. Промишлени сгради - втори преддипломен проект, 2020. Промишлени сгради - специализиран курс
First access:Wednesday, 23 September 2020, 1:32 PM  (3 years 206 days)
Last access:Monday, 31 January 2022, 3:25 PM  (2 years 75 days)
Skip Navigation

Navigation