Димитър Димитров: Public profile

Димитър Димитров

Picture of Димитър Димитров
Country:Bulgaria
City/town:София
Course profiles:Компютърни технологии в архитектурата I част (поток ІІ), Сградостроителство (гл. ас.арх. Нора Йорданова)
First access:Thursday, 5 December 2019, 4:53 PM  (242 days 2 hours)
Last access:Friday, 3 April 2020, 6:06 PM  (122 days 2 hours)
Skip Navigation

Navigation