Теодора Къналиева: Public profile

Теодора Къналиева

Picture of Теодора  Къналиева
Country:Bulgaria
City/town:София
Course profiles:История на архитектурата XV-XVIIIв. гл. ас. Теодора Димитрова, "История на българската архитектура" гл. ас. Теодора Димитрова
First access:Thursday, 14 June 2018, 3:13 PM  (2 years 28 days)
Last access:Saturday, 11 July 2020, 9:15 AM  (12 hours 25 mins)
Skip Navigation

Navigation