Кристина Микренска-Чернева: Public profile

Кристина Микренска-Чернева

Picture of Кристина Микренска-Чернева
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, ГЕОДЕЗИЯ (Г.Антова), Математическа обработка на геодезически измервания (ас. инж. Велина Павлова), Геоинформатика 1 част доц. д-р Кристина Микренска, Софтуер за управление на електронни геодезични инструменти доц. д-р Кристина Микренска, Многоцелеви кадастър доц. д-р Кристина Микренска, Геодезия - доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева, Кадастър доц. д-р Кристина Микренска, Кадастрална и специализирани карти доц. д-р Кристина Микренска, 3Д кадастър доц. д-р Кристина Микренска, Специализирани карти и регистри доц. д-р Кристина Микренска, Геодезия - доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева, Геодезия ТС (ас. инж. Велина Павлова)
First access:Friday, 14 October 2016, 2:31 PM  (3 years 227 days)
Last access:Wednesday, 27 May 2020, 12:21 PM  (1 day 18 hours)
Skip Navigation

Navigation