Кристина Микренска-Чернева: Public profile

Кристина Микренска-Чернева

Picture of Кристина Микренска-Чернева
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, ГЕОДЕЗИЯ Урб. (Г.Антова), Геоинформатика 1 част - доц. д-р инж. Пaвeл Пaвлoв, Геоинформатика 1 част доц. д-р Кристина Микренска, Софтуер за управление на електронни геодезични инструменти доц. д-р Кристина Микренска, Многоцелеви кадастър доц. д-р Кристина Микренска, Геодезия - доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева, Кадастър доц. д-р Кристина Микренска, Кадастрална и специализирани карти (Упражнения) - ас. Радослав Николов, Кадастрална и специализирани карти доц. д-р Кристина Микренска, 3Д кадастър доц. д-р Кристина Микренска, Специализирани карти и регистри доц. д-р Кристина Микренска, Геодезия - доц. д-р инж. Кристина Микренска-Чернева, Геодезия ТС (ас. инж. Велина Павлова)
First access:Friday, 14 October 2016, 2:31 PM  (4 years 216 days)
Last access:Sunday, 18 April 2021, 4:33 PM  (29 days 11 hours)
Skip Navigation

Navigation