Иван Кунчев: Public profile

Иван Кунчев

доц. Кунчев
Country:Bulgaria
City/town:София
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, CAD системи - доц. д-р инж. Иван Кунчев, Геодезия II част - доц. д-р инж. Иван Кунчев, Геодезия II част - доц. д-р инж. Иван Кунчев, Геодезия II част (ас. инж. Велина Павлова), Геодезия - II част (Упражнения) - ас. Радослав Николов, Учебна практика по Фотограметрия и ДМ - гл.ас. д-р инж. Силвия Кацарска-Филипова, Проектиране на Информационни с-ми за Земята (ЗС)- доц. д-р инж. Иван Кунчев, Проектиране на Информационни с-ми за Земята - доц. д-р инж. Иван Кунчев, Проектиране ГИС (Иван Кунчев), Проектиране ГИС (доц. инж. Иван Кунчев), Цифрови модели на територията (гл.ас. инж. Иван Кунчев), CAD системи (гл.ас. инж. Иван Кунчев), Геодезия (гл.ас. инж. Иван Кунчев)
First access:Thursday, 15 October 2015, 8:33 PM  (7 years 56 days)
Last access:Thursday, 17 March 2022, 5:21 PM  (266 days 13 hours)
Skip Navigation

Navigation