Евелина Иванова: Public profile

Евелина Иванова

Picture of Евелина Иванова
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Въведение в строителството – подготвителен курс - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Транспортно строителство - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Опазване на околната среда и устойчиво развитие - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Специфика на транспортно-комуникационното озеленяване - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Екология и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Екология и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Шумово замърсяване и шумозащитни с-я - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Пристанища - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Екологични аспекти на транспортна инфраструктура - доц. д-р инж. Евелина Иванова
First access:Wednesday, 18 February 2015, 12:00 PM  (8 years 112 days)
Last access:Sunday, 17 January 2021, 4:51 PM  (2 years 141 days)
Skip Navigation

Navigation