Евелина Иванова: Public profile

Евелина Иванова

Picture of Евелина Иванова
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Въведение в строителството – подготвителен курс - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Транспортно строителство - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Опазване на околната среда и устойчиво развитие - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Специфика на транспортно-комуникационното озеленяване - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Екология и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Екология и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Шумово замърсяване и шумозащитни с-я - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Пристанища - доц. д-р инж. Евелина Иванова, Екологични аспекти на транспортна инфраструктура - доц. д-р инж. Евелина Иванова
First access:Wednesday, 18 February 2015, 12:00 PM  (5 years 106 days)
Last access:Tuesday, 21 April 2020, 1:03 AM  (43 days 4 hours)
Skip Navigation

Navigation