Димитър Мартинов: Public profile

Димитър Мартинов

Picture of Димитър Мартинов
Country:Bulgaria
City/town:София
Web page:https://uacg.bg/?p=178&l=1&id=342&f=4&dp=43
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Пътно строителство - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Пътища и железници (пътища) - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Пътища и железници (пътища) - Лекции - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Пътища и железници (пътища) - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Пътища и железници (пътища) - Лекции - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Пътища (общ курс) - СТС - Лекции I - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Проектиране на пътища и възли - Упражнения I - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Пътища (общ курс) - ЖС - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Пътища (общ курс) - СТС - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Пътища (общ курс) - СТС - Лекции II - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Проектиране на пътища и възли - Упражнения II - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Строителство на пътища - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Проектиране на пътища и възли - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов, Проектиране на пътища и възли - Лекции - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов
First access:Friday, 10 April 2020, 6:34 PM  (89 days 16 hours)
Last access:Monday, 27 April 2020, 8:41 AM  (73 days 2 hours)
Skip Navigation

Navigation