Николай Керенчев: Public profile

Николай Керенчев

Picture of Николай Керенчев
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Лабораторни упражнения земна механика (ССС) - гл. ас. Н. Керенчев, Компютърни технологии в геотехническото проектиране, Лабораторни упражнения земна механика (ТС) - гл. ас. Н. Керенчев, Проект по фундиране ТС - ас. д-р инж. Н. Керенчев, Фундиране - ас. д-р инж. Н. Керенчев, Строителна скална механика - гл. ас. д-р инж. Н. Керенчев, Строителна скална механика (упражнения) ас. д-р инж. Николай Керенчев, Приложна скална механика Д-р инж. Николай Керенчев, Лабораторни упражнения ЗМ - гл. ас. Н. Керенчев, Лабораторни упражнения земна механика - гл. ас. Н. Керенчев
First access:Thursday, 22 January 2015, 11:32 AM  (5 years 34 days)
Last access:Saturday, 2 March 2019, 12:23 PM  (359 days 8 hours)
Skip Navigation

Navigation