Петър Филков: Public profile

Петър Филков

Picture of Петър Филков
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Петър Филков, Отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения - доц. д-р инж. Петър Филков, Мелиоративни помпени станции - доц. д-р инж. Петър Филков, Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Петър Филков, Дипломна работа, Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Петър Филков, Отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения - доц. д-р инж. Петър Филков, Мелиоративни помпени станции - доц. д-р инж. Петър Филков, Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Петър Филков
First access:Thursday, 26 March 2020, 2:46 PM  (4 years 21 days)
Last access:Wednesday, 15 April 2020, 11:37 AM  (4 years 2 days)
Skip Navigation

Navigation