Жулиета Манчева: Public profile

Жулиета Манчева

Picture of Жулиета Манчева
Country:Bulgaria
City/town:София
Web page:https://uacg.bg/?p=18&l=1
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Икономика на строителството проф. д-р инж. Жулиета Манчева, Управление на риска на проекта - ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ЖУЛИЕТА МАНЧЕВА, Economics of Construction - Prof. Dr. Eng. Julieta Macheva, Управление на риска на проекта - проф. д-р инж. Жулиета Манчева, Корпоративни финанси - проф. д-р инж. Жулиета Манчева, Управление на риска - проф. д-р инж. Жулиета Манчева, Корпоративни финанси - ТОС - проф. д-р инж. Жулиета Манчева, Икономика на транспортното строителството, лекционен курс - проф. д-р инж. Жулиета Манчева
First access:Thursday, 5 February 2015, 12:03 PM  (9 years 72 days)
Last access:Thursday, 19 May 2022, 10:00 AM  (1 year 333 days)
Skip Navigation

Navigation