Dobromir Dinev: Public profile

Dobromir Dinev

Picture of Dobromir Dinev
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:MS Teams - как да използваме за обучение на студенти, Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, Entry level tests for foreign students, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Метод на крайните елементи- Д. Динев, Строителна динамика и сеизмичен анализ- доц. А. Трайков, Строителна динамика и сеизмичен анализ- доц. А. Таушанов, Finite Elements Method - D. Dinev, Строителна динамика и устойчивост - Д.Динев, Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия Д.Динев, Строителна динамика - Д. Динев, Теория на еластичността, динамика и устойчивост - Д. Динев, Строителна механика 2- А. Таушанов
First access:Thursday, 19 February 2015, 2:25 PM  (7 years 294 days)
Last access:Wednesday, 19 January 2022, 1:44 PM  (323 days 16 hours)
Skip Navigation

Navigation