Михаела Кутева-Генчева: Public profile

Михаела Кутева-Генчева

Picture of Михаела Кутева-Генчева
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Автоматизация на инженерния труд доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева, Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации - доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева , Въведение в строително-информационното моделиране - доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева , Компютърни системи в строителството доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева , Computer Aided Engineering - Mihaela Kouteva-Guentcheva, The Management of the Risk of Natural Disasters and Emergency Situation -Assoc. Prof. Dr. Eng. Mihaela Kouteva-Guentcheva , Introduction to Building Information Modelling - Assoc. Prof. Dr. Eng. Mihaela Kouteva-Guentcheva, Computer Systems in Civil Engineering Assoc. Prof. Dr. Eng. Mihaela Kouteva-Guentcheva, АИТ - Строително информационно моделиране - Част 2" - доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева , АИТ - Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации, Автоматизация на инженерния труд - доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева , Строително-информационно моделиране - Доц. д-р, инж. Михаела Кутева – Генчева, Строително информационно моделиране, Информационни технологии - доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева , Приложна информатика, Автоматизация на инженерния труд доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева, ...
First access:Thursday, 22 January 2015, 10:17 AM  (7 years 322 days)
Last access:Tuesday, 19 April 2022, 11:51 AM  (233 days 20 hours)
Skip Navigation

Navigation