Красимир Бошнаков: Public profile

Красимир Бошнаков

Picture of Красимир Бошнаков
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Web page:https://www.uacg.bg/?p=178&l=1&id=1085&f=2&dp=27
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, КСС упражнения - ас. инж. Траяна Цветкова, Компютърни системи в строителството /КСС/ - 1ч гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков, Компютърни системи в строителството /КСС/ - 2ч. гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков, Управление на инвестиционни строителни проекти - Свободно избираема -гл. ас. д-р инж. Красимир Бошнаков, Programming and application of computer systems /PACS/ - Ch. Assist Prof. PhD Eng. Krasimir Boshnakov, Computer systems in civil engineering /CSCE/ - 1-st part - Ch. Assist Prof. PhD Eng. Krasimir Boshnakov, Компютърни системи в строителството, Computer systems in civil engineering /CSCE/ - 2-nd part - Ch.Assist. Prof. PhD Eng. Krasimir Boshnakov, Цифрово управление на проекти в строителството /ЦУПС/ I - гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков, Цифрово управление на проекти в строителството /ЦСУП/ II - гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков, Информационни системи за управление на проекти /ИСУП/ - гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков, Строително информационно моделиране, Автоматизация на инженерния труд /АИТ/ - гл.ас. д-р инж. Красимир Бошнаков
First access:Monday, 28 November 2016, 9:39 AM  (7 years 141 days)
Last access:Monday, 22 February 2021, 8:50 AM  (3 years 54 days)
Skip Navigation

Navigation