Ангел Буров: Public profile

Ангел Буров

Picture of Ангел Буров
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Web page:https://uacg.bg/?p=182&l=1&id=697&f=1
Skype ID:Angel Burov
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Учебна практика по специалността - I (водещ ас. д-р урб. Ангел Буров), Околна среда и устойчиво развитие (водещ доц. д-р арх. Елена Димитрова), Анализ на градската среда (водещ доц. д-р арх. Елена Димитрова), Околна среда и устойчиво развитие II (водещ доц. д-р арх. Елена Димитрова), Системи за пространствено планиране в Европа (водещ доц. д-р арх. Елена Димитрова), Съвременна урбанистична практика (водещ ас. д-р урб. Ангел Буров), Туристическо планиране (водещ ас. д-р урб. Ангел Буров), Градско обновяване (водещ доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова), Проект за градско обновяване (водещ доц. д-р арх. Милена Ташева-Петрова), Интегрирано управление на крайбрежни зони (водещ ас. д-р урб. Ангел Буров), Теория на урбанизма - II (водещ доц. д-р арх. Елена Димитрова), Проект "Интегрирано управление" (водещ доц. д-р арх. Милена Ташева- Петрова)
First access:Wednesday, 18 February 2015, 2:33 PM  (8 years 224 days)
Last access:Monday, 8 June 2020, 9:26 AM  (3 years 112 days)
Interests: Интегрирано градско и регионално планиране и управ, централни, междинни и периферни райониУстойчиво развитие, издръжливост на социо-екологичните системи, ландшафтно устройство и оценка на въздействието въ, градска екология и антропоценПланиране на отдиха и, локализация и жизнен цикъл на творчески и рекреати, творческо разрушаване и творческа съпротиваОвластя, самоуправление и многостепенно управление
Skip Navigation

Navigation