Орлин Иванов: Public profile

Орлин Иванов

Picture of Орлин Иванов
Дисциплина Моделиране на АФ, І-ви, ІІ-ри и ІV-ти курс (гл. ас. д-р Орлин Иванов), катедра "Рисуване и моделиране", специалност Архитектура
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Моделиране 1 част, 1 сем. - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Панчо Куртев, Орлин Иванов, Антон Данаилов, Митко Златанов, Моделиране - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Орлин Иванов, Антон Данаилов, Панчо Куртев, Митко Златанов, Моделиране 2 част, Моделиране - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Орлин Иванов, Антон Данаилов, Панчо Куртев, Митко Златанов, Моделиране - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Панчо Куртев, Орлин Иванов, Моделиране - Камен Цветков, Орлин Иванов, Моделиране - Камен Цветков, Орлин Иванов
First access:Friday, 27 March 2020, 4:28 PM  (3 years 73 days)
Last access:Wednesday, 8 June 2022, 9:35 AM  (1 year)
Interests: Формообразуване, скулптура, рисуване, история и социология на изкуството
Skip Navigation

Navigation