Камен Цветков: Public profile

Камен Цветков

Picture of Камен Цветков
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Моделиране 1 част, 1 сем. - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Панчо Куртев, Орлин Иванов, Антон Данаилов, Митко Златанов, Моделиране - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Орлин Иванов, Антон Данаилов, Панчо Куртев, Митко Златанов, Моделиране 2 част, Моделиране - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Орлин Иванов, Антон Данаилов, Панчо Куртев, Митко Златанов, Моделиране - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Панчо Куртев, Орлин Иванов, Моделиране - Камен Цветков, Орлин Иванов, Моделиране - Камен Цветков, Орлин Иванов
First access:Monday, 30 March 2020, 10:55 AM  (4 years 18 days)
Last access:Tuesday, 13 April 2021, 3:01 PM  (3 years 3 days)
Skip Navigation

Navigation