Владимир Игнатов: Public profile

Владимир Игнатов

Picture of Владимир Игнатов
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, Моделиране 1 част, 1 сем. - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Панчо Куртев, Орлин Иванов, Антон Данаилов, Митко Златанов, Моделиране - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Орлин Иванов, Антон Данаилов, Панчо Куртев, Митко Златанов, Моделиране 2 част, Моделиране - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Орлин Иванов, Антон Данаилов, Панчо Куртев, Митко Златанов, Моделиране 3 част, Моделиране - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Панчо Куртев, Орлин Иванов, Моделиране - Камен Цветков, Орлин Иванов
First access:Monday, 30 March 2020, 11:50 AM  (4 years 18 days)
Last access:Wednesday, 20 May 2020, 5:29 PM  (3 years 331 days)
Skip Navigation

Navigation