Данаил Недялков: Public profile

Данаил Недялков

Picture of Данаил Недялков
Country:Bulgaria
City/town:Sofia
Course profiles:Анкета I курс, Видеоуроци свързани с ползването на ЕФОСАГ, MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение, 2021. Архитектура - I поток, Проект (проф. д-р арх. Екатерина СЕНТОВА), 2021. Архитектура - I поток, Лекции (проф. д-р арх. Екатерина СЕНТОВА), 2021. АРХИТЕКТУРА I поток, проф. д-р арх. Екатерина СЕНТОВА, Математика - Доц. д-р Симеон Стефанов, Рисуване 1част, Моделиране 1 част, 1 сем. - Владимир Игнатов, Камен Цветков, Панчо Куртев, Орлин Иванов, Антон Данаилов, Митко Златанов, История на изкуството - доц. Милена Блажиева, Геодезия (арх) - ас. Петя Георгиева, Геодезия - доц. д-р инж. Борислав Александров, ГЕОДЕЗИЯ Арх. (гл. ас. д-р инж. Гергана Антова), Информатика в архитектурата II част 2017, История на философията - гл. ас. д-р Владимир Раденков, Маркетинг - доц. д-р Анета Маричова, Мениджмънт -2020/2021 - гл.ас. д-р Стоян Шаламанов , Мениджмънт - гл.ас. д-р Стоян Шаламанов, ...
First access:Thursday, 9 April 2015, 7:52 PM  (9 years 9 days)
Last access:Friday, 21 July 2023, 4:32 PM  (269 days 20 hours)
Skip Navigation

Navigation