Весела Захариева: Public profile

Весела Захариева

Picture of Весела Захариева
Country:Bulgaria
City/town:София
Course profiles:MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Строителна статика - 2 част, Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Петър Филков, Отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения - доц. д-р инж. Петър Филков, Мелиоративни помпени станции - доц. д-р инж. Петър Филков, Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Петър Филков, Дипломна работа, Хидромеханика- доц. Цанков, Инженерната хидрология - доц. д-р инж. Мартина Печинова, Дипломна работа, Програмиране и използване на изчислителните системи - доц. д-р инж. Владимир Яков, Дескриптивна геометрия - гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева, Геодезия - доц. д-р инж. Борислав Александров, Механика на флуидите- доц. Цанков, Инженерна геология и хидрогеология Доц. Д-р Ивайло Иванов, Автоматизация на инженерния труд - доц. д-р инж. Владимир Яков, Икономика на строителството - гл.ас. д-р Стоян Шаламанов, Автоматизация на инженерния труд проф. д-р инж. Г. Моллова, Хидравлика Весела Захариева (ВИК), ...
First access:Thursday, 24 July 2014, 3:10 PM  (6 years 16 days)
Last access:Tuesday, 9 June 2020, 9:45 AM  (59 days 16 hours)
Skip Navigation

Navigation