Весела Захариева: Public profile

Весела Захариева

Picture of Весела Захариева
Country:Bulgaria
City/town:София
Course profiles:MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентация, Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение, Строителна статика - 2 част, Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Петър Филков, Отводнителни системи, корекции на реки и съоръжения - доц. д-р инж. Петър Филков, Мелиоративни помпени станции - доц. д-р инж. Петър Филков, Експлоатация на ХМС и опазване на околната среда - доц. д-р инж. Петър Филков, Дипломна работа, Философия на културата и религията - гл.ас. д-р Владимир Раденков, Хидромеханика- доц. Цанков, Инженерната хидрология - доц. д-р инж. Мартина Печинова, Дипломна работа, Философия на културата и религията - гл.ас. д-р Владимир Раденков, Сградостроителство - проект - доц.д-р арх.Г.Кутова, Сградостроителство - доц.д-р арх.Г.Кутова, Програмиране и използване на изчислителните системи - доц. д-р инж. Владимир Яков, Дескриптивна геометрия - гл.ас. д-р инж. Яна Кънчева, Геодезия - доц. д-р инж. Борислав Александров, Механика на флуидите- доц. Цанков, Инженерна геология и хидрогеология Доц. Д-р Ивайло Иванов, ...
First access:Thursday, 24 July 2014, 3:10 PM  (8 years 139 days)
Last access:Thursday, 18 February 2021, 3:53 PM  (1 year 293 days)
Skip Navigation

Navigation