MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Вход и навигация   Системни изисквания към e-learnИзисквания към потребителите на системата

В системата за електронно обучение може да се влезе от различни устройства:

 • Персонален компютър
 • Лаптоп, ноутбук и други преносими компютри
 • Таблет
 • Мобилен телефон с операционна система – при ограничени възможности за действия

Задължително за всички е да имат интернет връзка.

Изисквания към програмното осигуряване:

 • Операционна система:
  • Microsoft Windows
  • Unix, Linux
  • MacOS
  • Android
 • Уеб браузър:
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Opera
  • Safari
  • Internet Explorer
 • Инсталирани добавки към уеб браузъра:
  • Adobe flash player
  • Видео кодек

Поддръжка на HTML5 и CSS3 стандарти за визуализация

Всички функции на системата за електронно обучение се визуализират при правилно инсталирани добавки като :

Интернет свързаност

Операционна система : мин. Windows XP/Vista/8/8/8.1/Linux

• Инсталиран браузър :

 • Mozilla Firefox – мин. Версия 3.4
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Internet Explorer
 • Инсталирани добавки :
 • Adobe Flash Player
 • Adobe PDF Reader

 

При изграждането на системата е следван принципът на „отзивчивия дизайн“. Това гарантира една и съща визуализация независимо от средствата за достъп до системата -компютър, телефон, смартфон или таблет.

При работа със системата през мобилно устройство, то трябва да бъде с минимална версия на софтуер :

 • Android 4.0.4 ICS
 • iOS 5.0Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз