MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Настройки на профила   Редактиране на профила на преподавателяОт лявото меню изберете Настройки на моя профил и Редактиране на профила

 

Всеки потребител може да редактира информацията за себе си. Информацията, която може да редактирате е следната :

  • Име и Фамилия
  • E-mail адрес
  • Телефон за контакт
  • Лично портфолио
  • Град/Държава
  • Профилна снимка
  • Настройки за изгледа

 

Останалата информация може да бъде редактирана след изпращане на заявка до администратор на системата или чрез инспектор „Учебен отдел“.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз