MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Настройки на профила   Забравена паролаАко сте променили паролата си и сте я забравили, щракнете върху Вход горе вдясно и в изведения прозорец (виж по-горе) щракнете Забравени потребителско име или парола?. Извежда се прозореца

Въведете потребителското си име или адрес за ел поща. Ако сте предоставили регистри­рано потребителско име или адрес за електронна поща ще ви бъде изпратено писмо на указания адрес с инструкции за потвърждение и завършване на смяната на паро­лата. Ако продължите да имате трудности, моля, свържете се с администратора на сайта.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз