MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Настройки на профила   Промяна на паролаВсеки преподавател може да промени паролата си, но не и потребителското си име. За целта от лявото меню изберете Настройки на моя профил  и след това Смяна на паролата. Извежда се прозореца:

Въведете задължителните полета Текуща парола, Нова парола и Нова парола (отново). Новата парола трябва да отговаря на записаните в прозореца изисквания.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз