MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Вход и навигация   Влизане в систематаВ системата може да се влезе на адрес http://e-learn.uacg.bg/, при което се отваря началната страница на системата.

Системата първоначално ви идентифицира като Гост. Върху началната страница е изведена ос­нов­ната информация за университета, календар със събития, главно меню, меню за навигация и препратка за вход в системата като регистриран потребител.

За да се идентифицирате като оторизиран преподавател в системата, щракнете върху Вход (горе вдясно на основния екран). Извежда се екран, на който в полетата Потребителско име и Парола трябва да въведете вашите данни. Щракнете бутона Вход.

Забележка: Отбележете "Запомняне на име и парола" само ако сте сигурни, че до компютъра на който работите в момента, имате достъп само вие и никой друг. В противен случай може да компрометирате информацията за вас и вашите студенти, която се съдържа в системата ЕФОСАГ.

При успешно влизане вляво се извежда Календар, Главно меню, Меню Нави­гация, Меню Настройки. В централната част се извеждат Новини от сайта и Мо­ите курсове.

Ако системата не Ви идентифицира и пусне като преподавател, щракнете бутона Регистрация и попълнете изведената форма. Администраторът на платформата ще получи заявката ви, ще провери състоянието ви и ще ви изпрати обратно данни за достъп.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз