MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Увод   ВъведениеНастоящото ръководство е предназначено за преподаватели от УАСГ и съдържа набор от функции за добавяне редактиране или изтриване на съдържание в системата за електронно обучение

 

 • Електронно обучение
 • Изисквания към потребителите на системата
 • Изисквания към програмното осигуряване
 • Вход и навигация в системата за електронно обучение
 • Възможностите на платформата за електронно обучение

Авторите на ръководството са наясно, че то все още е непълно. Включваме функциите от системата, които ще използвате най-често в дейността си. Ако някои от разделите и функционалностите са обяснени непълно, напишете в коментарите за него. Ще се постараем да го допълним.

Вашите въпроси и препоръки може да изпращате чрез e-learn.uacg.bg или на ел. поща support-e-learn@uacg.bg.

Електронно обучение

Електронно обучение, уеб-базирано обучение, обучение онлайн, дистанционно обучение - това са широко използвани понятия, отразяващи различни аспекти на феномена обучение.

Електронно обучение (e-learning) - Обучение, подпомогнато от използването на информационни и комуникационни технологии. Електронното обучение в този широк смисъл може да покрива спектъра от най-разнообразни практики, като се започне с използването на отделни технологии в подкрепа на ученето и преподаването, премине се към смесен тип учене (като комбинация от традиционни и електронно базирани учебни дейности) и се стигне до учене изцяло онлайн.

Системата за електронно обучение на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия е система за управление на образователни курсове чрез предоставяне в Интернет на учебни материали, общуване между преподаватели и обучавани, проверка на знанията, оценяване.

Изисквания към потребителите на системата

В системата за електронно обучение може да се влезе от различни устройства:

 • Персонален компютър
 • Лаптоп, ноутбук и други преносими компютри
 • Таблет
 • Мобилен телефон с операционна система – при ограничени възможности за действия

Задължително за всички е да имат интернет връзка.

Изисквания към програмното осигуряване:

 • Операционна система:
  • Microsoft Windows
  • Unix, Linux
  • MacOS
  • Android
 • Уеб браузър:
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Opera
  • Safari
  • Internet Explorer
 • Инсталирани добавки към уеб браузъра:
  • Adobe flash player
  • Видео кодек
  • Поддръжка на HTML5 и CSS3 стандарти за визуализация

 
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз