MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Учебни дисциплини - съставяне и преглед   Добавяне на ФайлСистемата предоставя на всеки преподавател възможност за споделяне на файлове със студентите. За целта, преподавателят избира бутона за добавяне на дейност/ресурс :

След това потребителят избира опция „Файл” и бутон „Добавяне”:

Страницата ще се презареди и потребителят въвежда информация за файла, който ще бъде качен

Страницата ще се презареди и потребителят въвежда информация за файла, който ще бъде качен:

Качването на файлове се извършва чрез интерактивен мениджър на файлове. Качването може да бъде осъществено по стандартен начин -чрез разглеждане на директориите в компютъра или чрез опция, появила се при Web 2.0 – Drag and Drop („хващане“ на файла с мишката от компютъра на преподавателя и „издърпване“ до мястото във файловия мениджър). Тази опция е подходяща при качване на повече от един файл.

 

Въвеждането на информацията завършва с избор на бутон „Запис и показване“:

 

Страницата се презарежда и пред преподавателя се появява интерфейс, в който файлът може да бъде прегледан или изтеглен:

 

Страницата се презарежда и пред преподавателя се появява интерфейс, в който файлът може да бъде прегледан или изтеглен:

В случай, че компютърът на потребителя разполага с инсталирани добавки за преглед на определен вид файлове, системата ще ги визуализира онлайн и като в този случай не се налага „изтегляне“. В случай, че файлът е с разширение, което

 

браузърът не може да визуализира, системата предлага възможност за изтегляне на файла и преглед през компютъра, на който работи потребителят.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз