MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Учебни дисциплини - съставяне и преглед   Добавяне на ЧатВсеки преподавател може да създаде онлайн чат за всяка дисциплина и за група от студенти, които да контактуват помежду си в реално време. Създаването на чат може да се осъществи чрез следния бутон :

Следва избор на опция „Чат”, като процедурата завършва с бутон „Добавяне” :

Страницата се презарежда и се визуализира интерфейс, в който се въвежда първоначална информация за онлайн чат системата :

Въвеждането на информация завършва с избор на бутон „Запис и показване“:

Страницата се презарежда и се визуализира началната страница на модул „Онлайн чат” :

Влизането в чат стаята се извършва чрез бутон „Щракнете тук за да влезете в чата сега”, след което се появява нов прозорец в системата, който изглежда по следния начин :
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз