MT&M

Система за електронно обучение. Ръководство за преподавателя

Автор : инж. Петър Дракалиев, инж. Николай Куюмджиев, Виктор Ямболиев


   Учебни дисциплини - съставяне и преглед   Добавяне на АнкетаТози ресурс позволява на всеки преподавател да създаде определен брой анкети, чрез които да разбере мнението на студентите по отношение на някакъв въпрос от учебната дисциплина.


Добавяне на анкета – добавянето на анкета се извършва чрез бутон за добавяне на ресурс или дейност :

Пред потребителя се появява нов поп-ъп прозорец, който позволява избор на дейност. Потребителят избира дейност „Анкета” и я добавя чрез бутон „Добавяне” :

Страницата се презарежда и пред потребителя се визуализира нова страница:

Потребителят попълва първоначална информация като наименование на анкетата, тип на анкетата и въведение.

Типовете анкети са различни видове според стандартите, и биват:

  • ATTLS
  • Critical incidents
  • COLLES

След въвеждане на първоначалната информация, записът се извършва чрез бутон „Запис и показване”. Страницата се презарежда и се визуализира следният интерфейс:

Всеки студент, причислен към дадената дисциплина или специалност трябва да отговори на тази анкета, а резултатите се съхраняват в база от данни и могат да бъдат прегледани по– късно.

След попълване на анкетата, процедурата завършва с бутона „Щракнете тук, за да продължите”. Системата информира студента за участиетов анкетата и страницата се презарежда до начална страница на дисциплината.
Европейски социален фонд
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-4.3.04 Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование по ОП „Развитие на човешките ресурси“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз