Строителна скална механика (упражнения) ас. д-р инж. Николай Керенчев

Представяне по теми

 • Задание

  Задават се:

  Тема 1: Данни за посока на потъване αi и ъгъл на наклона ψi

  Тема 2: Данни за посока на потъване αi и ъгъл на наклона ψi на равнини и прави

  Тема 3: Линия на грапавините

  Тема 4. Входни параметри на задача за устойчивост при скален масив

  Тема 5 (6): Входни параметри на задача за носеща способност при скална основа

  Решенията се провеждат в учебните часове и самостоятелно. Изисква се решените задачи да бъдат предадени в срок до 3 седмици след преподаването им, изключение прави последната задача. Извън този срок, задачите не се приемат и се оценяват отрицателно.

 • Тема 1

  Вероятностен анализ на напукаността на скален масив.


  Цел: Определяне на основните или главни пукнатини в скален масив.

  Необходими материали и пособия:

  • Задание;
  • Указания;
  • Стереографска мрежа на Schmidt
  • Паус А4 2бр;
  • Милиметров Паус А4;
  • Пергел, линия, молив;

  Условия за заверка - налични:

  • Точкова диаграма с вероятностна оценка (А4)
  • Геоструктурен модел на напукаността (А4)

  ! Приемат се и задачи решени с помощта на софтуер за определяне на геотруктурен модел на напукаността, ако могат да изведат резултати, които отговарят на изискванията !

 • Тема 2

  Дефиниране на тела в стереографска проекция

  Необходими материали:

  • Пособия за чертане
  • Геострутурен модел на напукаността от упр.1
  • Паус А4 - 1 бр
  • Бланка
 • Тема 3

  Определяне на средностатистическия наклон на повърхнините


  Необходими материали:

  • Материали за четане
  • Калкулатор
  • Милиметрова хартия А4 (за получаване на задание)

  Необходими материали за заверка:

  • Попълнена таблица за средностатистически наклон
  • Аналитично и графично определяне на средностатистически наклони
 • Тема 4

  Устойчивост срещу плъзгане

  • Едноравнинно плъзгане - графично и аналитично решение
  • Многоравнинно плъзгане - графично решение
 • Тема 5(6)

  Носеща способност на скална основа

Прескочи Търсене във форумите

Търсене във форумите

Търсене
Разширено търсенеПомощ за Търсене
Прескочи Последни новини

Последни новини

(Все още не са публикувани никакви новини)
Прескочи Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Прескочи Последни дейности

Последни дейности

Дейност от събота, 22 февруари 2020, 10:10

Нищо ново от Вашето последно влизане

Прескочи Навигация

Навигация