ИЗБОР НА КАТЕДРА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ в 5-ти КУРС

Представяне по теми

 • Технология на архитектурата

 • Обществени сгради

  катедра "Обществени сгради"

  Преподаватели:

  Проекти:

  • обществена сграда с голяма зрителна зала – през IX семестър;
  • концептуално предпоставено обществено пространство – през X семестър;
  • задача по конверсия на индустриална сграда в обществена или подобен работен проект с възможност за екипна работа – през X семестър;
  • конкурсна или подобна задача по личен избор или съответно авторско задание на дипломанта – през XI дипломен семестър.

  За допълнителна информация:

 • Интериор и дизайн за архитектурата

 • История и теория на архитектурата

  КИТА

  ЗАЩО в КИТА? 

  Опазването на архитектурното наследство е приоритетна област на архитектурното творчество днес. Съвременното разбиране за тази дейност включва съхраняване на културните ценности, съвременното им адаптиране и интерпретиране, както и осъществяване на диалог със съвременната архитектура. За целта се изискват специализирани професионални качества, познания и умения. Нещо повече, архитектурното творчество в исторически контекст предполага висок професионален морал и определен, често пъти нестандартен начин на мислене. 

  Ето защо, в продължение на два семестъра, в лекционен цикъл и работа по реални и разнообразни проектантски задачи, в катедра „История и теория на архитектурата“ даваме възможност на нашите специализанти да открият предизвикателствата и удовлетворението от този вид творчество.

  КАКВО в КИТА? 

  Програмата на специализацията e разнообразна и обхваща всички нива на проектиране: от най-високото териториално и устройствено ниво, през сградно проектиране, до интериор. Голяма част от проектите се работят в екип.

  Темата на дипломната работа се предлага от дипломанта. От петнадесет години, катедра „История и теория на архитектурата“ присъжда на дипломант към катедрата награда на името на проф. арх. Пейо Бербенлиев за постигнати високи резултати в специализиращия курс на обучение.

  Повече информация за програмата в прикачения файл.  

  КАК в КИТА?

  Заявете своя избор до 22 юни 2020 в секция ИЗБОР по-долу в електронната платформа на УАСГ.

 • Тази тема

  ИЗБОР

Прескочи Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма бъдещи събития
Прескочи Навигация

Навигация