Компютърно проектиране

Представяне по теми

 • Запознаване с работната среда

  Информационни системи на УАСГ. Интернет страница. Учебна платформа e-learn. Мрежова среда на Архитектурния факултет.

 • 2D чертане с Autocad

  Запознаване с интерфейса. Основни настройки. Въвеждане на данни. Възможности за въвеждане и изпълнение на команди.

 • 2D чертане с Autocad

  Основни примитиви - Line, Arc, Circle. Въвеждане на точки, дължини и ъгли. Прихващане на характерлни точки.

 • 2D чертане с Autocad

  Основни команди за редактиране. Избор на обекти. Copy, Move, Rotate, Scale, Mirror, Offset, Stretch, Erase

 • 2D чертане с Autocad

  Разширени възможности за редактиране. Fillet, Chamfer, Trim, Extend, Array

 • 2D чертане с Autocad

  Организиране на информацията в чертежа. Пластове - функционалност и начин на използване. Редактиране с контролни точки. Щриховка. Създаване и ползване на блокове.

 • 2D чертане с Autocad

  Надписи. Коти - настройки и управление на параметрите. Котиране на чертежа. Линейни и ъглови коти. 

 • 2D чертане с Autocad

  Подготовка на чертежа за извеждане върху хартия. Настройки на командата PLOT. Понятие за мащаб. 

 • 2D чертане с Autocad

  Работа в моделното пространство и пространството на листа. Създаване на зони с различен мащаб на изобразяване. Котиране и надписване върху листа.

 • 2D чертане с Autocad

  Дигитализиране на хартиен чертеж. Настройка на растерно изображение за пречертаване. Командата Align. Методика за въвеждане на векторни обекти.

 • Корекции по курсовата задача

 • Практически тест - AutoCAD 2D

 • Корекции по курсовата задача

 • Предаване и защита на курсовата задача

Прескочи Търсене във форумите

Търсене във форумите

Търсене
Разширено търсенеПомощ за Търсене
Прескочи Последни новини

Последни новини

(Все още не са публикувани никакви новини)
Прескочи Предстоящи събития

Предстоящи събития

Няма бъдещи събития
Прескочи СпециалностиПрескочи Последни дейности

Последни дейности

Дейност от четвъртък, 6 август 2020, 3:10

Нищо ново от Вашето последно влизане

Прескочи Навигация

Навигация