Course info

Пътища и железници (пътища) - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов
(Пътища и железници (пътища) - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов)

В дисциплината „Пътища и железници (пътища)“ - Упражнения, студентите придобиват умения да проектират път в ситуация и надлъжен профил. Запознават се с основни елементи на пътя в напречен профил, като основна задача е опознаването на частите на земното тяло и терминологията, която им е необходима за комуникацията с пътен инженер на обекта впоследствие.