Course info

Пътища и железници (пътища) - Лекции - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов
(Пътища и железници (пътища) - Лекции - гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов)

Целта на дисциплината “Пътища и железници (пътища)” е да даде на студентите от специалността “Геодезия” основни знания за проектирането и строителството на автомобилни пътища. Разделът проектиране запознава студентите с трасировъчните елементи на пътя в ситуация, надлъжен и напречен профил- прави, хоризонтални криви, преходни криви, надлъжни наклони, вертикални криви и други и начините за определянето им. Разделът строителство обхваща конструктивните елементи на пътя като инженерно съоръжение, настилки, окопи, земни работи, оразмеряването и изпълнението им при пътното строителство.