Course info

Картография - проф. д-р инж. Петър Пенев
(Картография. - проф. д-р инж. Петър Пенев)

Курсът има за цел да даде на студентите от специалност “Геодезия” задълбочени познания и умения по картография. По своя характер курсът е комплексен и обхваща следните картографски дисциплини: теоретична картография, картознание, проектиране и съставяне на карти, производство на карти, общогеографско и тематично картографиране, космическо картографиране, картографски методи на изследване и история на картографията.