Course info

Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучение
(Ръководство за преподаватели)

Тук ще намерите подробни указания за работа с най-важните функции на системата за електронно обучение.