Course info

Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучение
(Ръководство за студенти)

Това е подробно описание на начините за изполлзване на системата от студенти от УАСГ