Course info

Строителна статика I част
(Строителна статика I част)

Студентите получават знания по: методите за изследване на статически определими и статически и кинематически неопределими системи. Получават и умения за построяване на диаграми на разрезните усилия; за пресмятане на премествания в определими и неопределими конструкции, за построяване на линии на влияние за усилия и реакции в определими системи; усвояване на методите за изчисляване на неопределими равнинни рамки по класическите методи (силов и деформационен) и познания, необходими при изучаване на други дисциплини, преподавани от катедрата и от т. нар. конструктивни катедри.