Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Студентите по Архитектура получават елементарни умения по: Теоретична механика и Съпротивление на материалите.

    В теоретичната механика се разглеждат видовете силови системи и се определят опорните реакции в конзоли и прости греди, както и методите за определяне на усилията в равнинни ферми.

    В Съпротивление на материалите се разглеждат методите за определяне на разрезни усилия в конзоли и системи от типа прости греди. Студентите придобиват известни знания и за прости статически модели: напрежения и оразмеряване, съответстващи на чист опън и натиск, чисто срязване, огъване и др.

    Self enrolment: Строителна механика
Skip Navigation

Navigation