Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Мениджмънт - ас. Мила БелобрадоваSelf enrolment
Мениджмънт -2020/2021 - гл.ас. д-р Стоян Шаламанов Self enrolment
Пътища (общ курс) - СТС - Лекции I - гл.ас. д-р инж. Димитър МартиновSelf enrolmentInformation
Проектиране на пътища и възли - Упражнения I - гл.ас. д-р инж. Димитър МартиновSelf enrolmentInformation
Строителна статика част 2 - Транспортен факултетSelf enrolment
Пректиране и строителство на жп линии, проф. Стойо ТодоровSelf enrolmentInformation
Фундиране 6 сем. (ТС) - ас. Ваня Петкова
Фундиране - Доц. А. Тоцев
Проект по фундиране ТС - ас. д-р инж. Н. КеренчевGuest accessSelf enrolment
Фундиране - ас. д-р инж. Н. Керенчев
Проект по фундиране ТС - ас. инж. Цветан ИвановSelf enrolment
Строителна скална механика - гл. ас. д-р инж. Н. Керенчев
Строителна скална механика (упражнения) гл. ас. д-р инж. Николай КеренчевSelf enrolmentSelf enrolment

Skip Navigation

Navigation