Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Дисциплината "Градски релсов път" дава сведения за: - Градско планиране и място на градския транспорт в него. - Основни сведения за метрополитена: общо устройство, депо, ситуация, надлъжен профил, напречни профили, габарити, спирки, перони и т.н. - Особености на трамвайните линии: особености на трамвайните мотриси, депа, ситуация, надлъжен профил, напречни профили, габаритни отстояния и т.н. - Основни данни и особености на тролейбусния транспорт: превозни средства, вписване в градските улици и булеварди, тролейбусни депа, спирки и т.н. - Основни данни за автобусните превози, организация на движение и т.н. - Огранизация на градския транспорт, основни дейности в депата и гаражите, планиране на градския транспорт, основни линии, принципи за разполагане на спирки, график за движение и т.н. - Интегриран градски транспорт - концепция на ЕС. Основни европейски програми за планиране, финансиране и строителство на устойчив общински транспорт.
  • Дисциплината е основна общоинженерна дисциплина, даваща на студентите съвременни познания за състава, строежа и свойствата на строителните материали и областите на тяхното приложение. Изучаването на дисциплината дава необходимите знания за: избора на най-подходящи материали за изпълнение на строителството, окачествяване и контрол на влаганите материали, получаване на материали с предварително зададени свойства, разкриване на тенденции за създаване и приложение на високоефективни материали и др. Усвоените знания са пряко свързани със специалните и профилиращи дисциплини.

    Self enrolment: Строителни материали доц. д-р. инж. Д. Бошнаков
Skip Navigation

Navigation