Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

  • Студентите усвояват основните принципи на съвременните методи за проектиране на напоителните системи, включващи определяне на необходимото водопотребление (водни обеми и дебити), начините за осигуряването му (водостопанските анализи) и техническите средства за доставяне на водата до потребителя (съоръженията, мрежата и технологиите за напояване).

  • Студентите усвояват основните принципи на съвременните методи за проектиране на напоителните системи, включващи определяне на необходимото водопотребление (водни обеми и дебити), начините за осигуряването му (водостопанските анализи) и техническите средства за доставяне на водата до потребителя (съоръженията, мрежата и технологиите за напояване).

  • Студентите придобиват умения в основните методи за водостопански изследвания и управление на водните ресурси: балансово-хронологични и вероятностни. Чрез оптимизационни анализи се определят параметрите на хидротехническите комплекси – едноцелеви и комплексни.

Skip Navigation

Navigation