Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Сградо ТЕСТSelf enrolmentInformation
Инженерно-строителна графикаInformation
АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ
Стъпка по стъпка в дескриптивната геометрия
architecture
Тест дисциплина ДНSelf enrolment
ГеодезияSelf enrolment
aerobikaSelf enrolmentInformation
Икономика на строителството
Entry level tests for foreign studentsSelf enrolmentInformation
Народни танци
Демо - Важни елементи, които може да използвате за обучениеSelf enrolmentInformation
MS PowerPoint - Добавяне на дикторски текст в презентацияGuest accessInformation
Преподаватели - Ръководство за работа със системата за електронно обучениеGuest accessInformation
Ръководство за студенти за използване на електронната система за обучениеGuest accessInformation

Skip Navigation

Navigation