Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Избрани въпроси от дървените конструкции
Теория на еластичността и пластичността Добромир Динев
Метод на крайните елементи Добромир ДиневSelf enrolmentInformation
Земна механика и фундиране II (курсов проект) доц. д-р инж. Владимир Иванов Костов
Проект по фундиране ССС - ас. инж. Цветан ИвановSelf enrolment
Земна механика и фундиране II (курсов проект) доц д-р инж. Мирослав Георгиев ТодоровSelf enrolment
Земна механика и фундиране II (курсов проект) гл. ас. инж. Ваня Любомирова Петкова
Земна механика и фундиране II (курсов проект) доц. д-р инж. Андрей Емануилов Тоцев
Фундиране (лекционен курс) гл. ас. д-р инж. Димитър ДиковGuest accessSelf enrolment
Проект по фундиране - ас. д-р инж. Д. ДиковSelf enrolment
Земна механика и фундиране II доц д-р инж. Мирослав Георгиев Тодоров
Земна механика и фундиране; доц д-р инж. Владимир КостовSelf enrolment
Метод на крайните елементи (ССС) проф. д-р инж. Иван МарковInformation
Строителна статика - 2 частSelf enrolment

Skip Navigation

Navigation