Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Проект по Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията гл. ас. д-р инж. Емил ЦановSelf enrolment
Основи на хидравликата, водоснабдяването и канализацията - гл. ас. д-р Емил ЦановSelf enrolment
Компютърни системи в строителството II (КСС II) - ас. инж. Траяна ЦветковаSelf enrolment
КСС II Упражнения - ас. инж. Даниела ГеоргиеваSelf enrolment
Земна механика и фундиране - лабораторни упражнения (ССС) - гл. ас. И. МарковSelf enrolment
Земна механика и фундиране - лабораторни упражнения (ССС) - гл. ас. Н. Милев
Тримерно геометрично моделиране (ТГМ) - доц. Стоянка ИвановаSelf enrolment
Пътно строителство - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър МартиновSelf enrolmentInformation
Компютърни системи в строителството /КСС/ - 2ч. гл.ас. д-р инж. Красимир БошнаковSelf enrolmentInformation
Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации - доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева Self enrolment
Въведение в строително-информационното моделиране - доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева Self enrolment
Строителни изолации - упр. ас. д-р. Боян ПетровSelf enrolment
Лабораторни упражнения земна механика (ССС) - ас. Ваня ПетковаSelf enrolment
Компютърни системи в строителството доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева Self enrolment
Земна механика и фундиране - лабораторни упражнения (ССС) - гл. ас. Н. КеренчевSelf enrolment
Строителна механика 1 доц. д-р инж. Соня Любомирова Първанова-ЙончеваInformation
Строителна статика I проф. д-р инж. Иван МарковInformation
Строителна статика I част - Строителен факултетGuest accessSelf enrolmentInformation

Skip Navigation

Navigation