Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Пътно строителство - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър МартиновSelf enrolmentInformation
Компютърни системи в строителството /КСС/ - 2ч. гл.ас. д-р инж. Красимир БошнаковSelf enrolmentInformation
Управление на риска от природни бедствия и аварийни ситуации - доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева Self enrolment
Въведение в строително-информационното моделиране - доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева Self enrolment
Строителни изолации - упр. ас. д-р. Боян ПетровSelf enrolment
Лабораторни упражнения земна механика (ССС) - ас. Ваня ПетковаSelf enrolment
Земна механика (Лабораторни упражнения) - гл. ас. д-р инж. Димитър ДиковSelf enrolmentInformation
Компютърни системи в строителството доц. д-р инж. Михаела Кутева - Генчева Self enrolment
Лабораторни упражнения по Земна механика (ССС) - ас. инж. Ц. ИвановSelf enrolment
Лабораторни упражнения земна механика (ССС) - гл. ас. Н. КеренчевSelf enrolment
Строителна механика 1 доц. д-р инж. Соня Любомирова Първанова-ЙончеваInformation
Строителна статика I проф. д-р инж. Иван МарковInformation
Строителна статика I частGuest accessSelf enrolmentInformation

Skip Navigation

Navigation