Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
2021. Архитектура - I поток, Проект (проф. д-р арх. Екатерина СЕНТОВА)Self enrolment
2021. Архитектура - I поток, Лекции (проф. д-р арх. Екатерина СЕНТОВА)Self enrolment
Строителни материали – упражнения - ас.инж. Камелия ЙордановаSelf enrolment
Компютърни системи в строителството /КСС/ - 1ч гл.ас. д-р инж. Красимир БошнаковSelf enrolmentInformation
Железопътно стрителство, проф. Стойо ТодоровInformation
Железопътно строителство - проф. д-р инж. Дарина НитоваGuest accessSelf enrolment
Строителни материали ас. инж. Боян ПетровSelf enrolment
Динамично моделиране с MATLAB/SIMULINK доц. д-р инж. Петър ПавловSelf enrolment
Съпротивление на материалите 2 Светлана Лилкова-Маркова (ССС)Information
Сградостроителство Self enrolment
Архитектура - II поток (доц. д-р. арх. Цветан СИМЕОНОВ)Self enrolment

Skip Navigation

Navigation