Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

ст. преп. Мариана Рохлева

Мариана Рохлева завършва НСА през 1982г. специалност "Кинезитерапия", активен състезател в представителния отбор по хандбал на Академията и национален състезател.

От 2006 година е препоавател в УАСГ и веднага създава отбор по лека атлетка, с който отбелязва значимо участие в студентските първенства. успоредно с това утвърждава традициите на мъжкия хандбален отбор в Националната студентска група и в международни турнири в Белград, Констанц (Германия), Истанбул.

Мариана Рохлева е професионалист, непрекъснато повишаващ квалификацията си, публикува статии и материали по актуални въпроси на студентския спорт, активно участва в международни научни конференции, съавтор ба Единна програма по хандбал (2014) в раздел "Хандбалът във висшите учебни заведения".

От юни 2014г. притежава образователна и научна степен "доктор".

Шампионски титли на 100метра гладко бягане и лекоатлетически крос; 2-ро място хвърляния и 3-то място в дисциплините 400 и 800 метра.

Skip Navigation

Navigation