Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Ст. преп. Людмил Михайлов

 

 

 

Часовете по волйбол се провеждат в големия салон на УАСГ и са разделени на 8 групи. Моля, изберете една от групите, според удобния за вас ден и час и се запишете в нея.

Броя на студентите в една група е ограничен до 11 човека.

Skip Navigation

Navigation