Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Рекултивация на нарушени територииSelf enrolment
Дистанционни изследвания за мониторинг и оценка на бедствия и аварии - доц. д-р инж. Нели Здравчева
Дистанционно регистрирани данни за изследване и мониторинг на георесурси и околна среда - доц. д-р инж. Нели Здравчева
Микровълнови и лазерни сензори в дистанционните изследвания - доц. д-р инж. Нели Здравчева
Фотореалистично моделиране - проф. д-р инж. Пламен МалджанскиSelf enrolmentInformation
Цифрова картография и ГИС - проф. дтн инж. Станислав Василев
Компютърно зрение във фотограметрията и дистанционните изследвания - гл. ас. д-р инж. Добромир ФилиповGuest accessSelf enrolment
ГИС в океанологията - д-р инж. Борислав АлександровSelf enrolment
Прецизна близкообхватна фотограметрия - проф. д-р инж. Пламен МалджанскиSelf enrolment
Морска геодезия - доц. д-р инж. Борислав АлександровSelf enrolment
Кинематични приложения на ГНСС - доц. д-р инж. Юри ЦановскиSelf enrolment
Прецизни ГНСС измервания - доц. д-р инж. Юри ЦановскиSelf enrolment
Софтуер за управление на електронни геодезични инструменти доц. д-р Кристина Микренска
Многоцелеви кадастър доц. д-р Кристина МикренскаSelf enrolment
Безпилотна въздушна фотограметрия - гл.ас. д-р инж. Силвия Кацарска-ФилиповаSelf enrolment
Проектиране ГИС (доц. инж. Иван Кунчев)
Архитектурна фотограметрия (ГЕО) проф. д-р инж. Пламен МалджанскиSelf enrolmentInformation

Skip Navigation

Navigation