Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Мениджмънт и маркетинг - гл. ас. д-р Сия ВелеваSelf enrolment
Вертикално планиране - Упражнения - гл. ас. инж. Емилия Илиева
Инженерна геодезия - упражнения - доц.д-р инж. Антонио АнгеловSelf enrolment
Трансформация и интерпретация на космически изображения - гл.ас. д-р инж. Добромир ФилиповGuest accessSelf enrolment
Спътникова геодезия - гл.ас. д-р инж. Татяна ЛамбеваSelf enrolment
Глобални навигационни спътникови системи - гл.ас. д-р инж. Северина Джорова-МариноваSelf enrolment
Гео информационни системи - ас. инж. Костадин НиколовSelf enrolment
Глобални Навигационни Спътникови Системи - доц. д-р инж. Юри ЦановскиSelf enrolment
Глобални навигационни спътникови системи гл.ас. д-р инж. Георги МариновSelf enrolment
Проектиране на Информационни с-ми за Земята - доц. д-р инж. Иван КунчевSelf enrolment
Проектиране ГИС (Иван Кунчев)
Трансформация и интерпретация на космически изображенияSelf enrolment
Управление на проекти - ас. инж. Костадин НиколовSelf enrolment
Управление на проекти (ас. Радослав Николов)Self enrolment
Картография II 2част доц. д-р инж. Петър ПеневInformation

Skip Navigation

Navigation