Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия

Courses 
Кадастър II - упражнения
Дистанционни изследвания - доц. д-р инж. Нели Здравчева
Учебна практика по Фотограметрия и ДМ - гл.ас. д-р инж. Силвия Кацарска-ФилиповаSelf enrolment
Пътища и железници (пътища) - Упражнения - гл.ас. д-р инж. Димитър МартиновSelf enrolmentInformation
Пътища и железници (пътища) - Лекции - гл.ас. д-р инж. Димитър МартиновSelf enrolmentInformation
ПУП - упражнения - доц.д-р инж. Антонио АнгеловSelf enrolment
Картография - проф. д-р инж. Петър ПеневSelf enrolmentInformation
Картни проекции - гл.ас. д-р инж. Силвия МариноваSelf enrolment
Основни геодезически измервания и мрежи - проф. д-р инж. Славейко ГосподиновSelf enrolment
Картография - гл.ас. д-р инж. Николай НайденовSelf enrolment
Дистанционни Изследвания - гл.ас. д-р инж. Добромир ФилиповGuest accessSelf enrolment
Физическа геодезия - гл.ас. Северина Николаева Джорова-МариноваSelf enrolment
Основни геодезически измервания и мрежи 2 - гл.ас. д-р инж. Ивайло РадевSelf enrolment
Основни геодезически измервания и мрежи гл.ас. д-р инж. Георги МариновSelf enrolment
Физическа геодезия - проф. Елена Пенева Self enrolment
Кадастър - II част (ас. Радослав Николов)Self enrolment
Картни проекции - проф. д-р инж. Теменужка БандроваSelf enrolmentInformation

Skip Navigation

Navigation